DESTYLAT ALKOHOLU ETYLOWEGO - PARAMETRY


Nazwa wskaźnika Wielkość wskaźnika
Procentowy udział alkoholu etylowego 77-79 %
Masowa koncentracja aldehydów w przeliczeniu na octowy w jednostce objętościowej bezwodnego alkoholu Nie więcej niż 300 mg/dm³
Masowa koncentracja oleju fuzlowego w przeliczeniu na mieszaninę alkoholu izoamylowego i izobutylowego (3:1) Nie więcej niż 5000 mg/dm³
Masowa koncentracja estrów wyższych w przeliczeniu na ester octan-etylu jednostce objętościowej bezwodnego alkoholu nie więcej niz 500 mg/dm³
Procentowy udział alkoholu metylowego w przeliczeniu na bezwodny alkohol nie więcej niż 0,01 %