PRĘTY ŻEBROWANE I STAL W KRĘGACH

Mołdawski Metalurgiczny Zakład Produkcyjny w Rybnicy (MMZ)

powstały w 1985 roku jest największym w Republice Mołdawii jak i jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych wyrobów hutniczych na terenie państw byłego Związku Radzieckiego.

Część produkcyjna przedsiębiorstwa składa się z walcowni i stalowni. Wyroby produkowane są metodą elektrotermiczną przy zastosowaniu pieca łukowego. Głównym surowcem używanym przy produkcji stali jest złom poamortyzacyjny, który jest również przez nas dostarczany do huty. Dzięki wysokiej jakości swoich wyrobów przedsiębiorstwo pozyskało wielu klientów w krajach Uni Europejskiej i Wspólnocie Niepodległych Państw.

W swojej ofercie posiadamy wyroby w postaci prętów żebrowanych i stali w kręgach do zbrojenia betonu o różnych rozmiarach zwiększające wytrzymałośćoraz sztywność poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Oferowane przez nas produkty wykonane są ze stali gorącowalcowanej, umacnianej cieplnie z kontrolowanym chłodzeniem i odpuszczaniem stali.
Szczegóły oferty jak i parametry wyrobów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Produkty zakładu posiadają wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty, dopuszczające je do obrotu w kraju jak i świadczące o ich wysokiej jakości.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na produkcję zakładu jaki i stopniowym rozwijaniem sieci dystrybucji, kierownictwo huty podjęło decyzję o powierzeniu nam wyłącznego przedstawicielstwa handlowego na terenie Polski.